۰۰۰۱ مصاحبه انگیزشی اقدامی درمانی است که توسط ویلیام میلر در دهه ۸۰ میلادی به منظور تشویق معتادان و بیماران الکلیک به تغییر و پذیرش ورود به درمان ابداع گردید این روش به سرعت مورد توجه درمانگران اعتیاد قرار گرفت و امروزه نه تنها به صورت اختصاصی بلکه در قالب انواع مداخلات و در کنار سایر تکنیک های شناختی رفتاری به کار گرفته می شود طرفداران این روش مدعی کارایی آن در القا و تسریع فرآیند تغییر در مبتلایان بوده و شواهد متعددی در این باره اراِیه کرده اند به کارگیری مصاحبه انگیزشی منحصر به مصرف مواد مخدر نیست و از آن برای تغییر بسیاری از رفتارهای آسیب زا و پر خطر مانند مصرف سیگار , پرخوری و اضافه وزن عدم پاینبدی به درمان های طبی مصامحه کاری شغلی و غیره استفاده شده است در این مجموعه آموزشی ضمن بررسی مبانی نظری این مداخله اصول علمی و نکات فنی استفاده از آن مورد بحث قرار میگیرد   توجه : قبل از مشاهده این مجموعه دیدن ” رواندرمانی مراجع محور ” برای علاقه مندان به عنوان پیشنیاز توصیه می شود