۰۰۰۱   فهرستی از محتویات این بسته آموزشی: – تاریخچه استفاده از لیتیوم در پزشکی و روانپزشکی −  فارماکوکینتیک −  استفاده از لیتیوم در مانیای حاد −  اثربخشی لیتیوم در حالات پسیکوز −  مروری بر مطالعات موجود درباره اثربخشی لیتیوم در مانیا و اختلالات دوقطبی −  جلوگیری از عودِ حملات مانیا توسط لیتیوم و شواهد موجود −  کاربرد لیتیوم در افسردگی −  استفاده از لیتیوم در پیشگیری از خودکشی −  سایر موارد کاربرد لیتیوم در روانپزشکی −  دوز بهینه و فرایند قطع لیتیوم −  عوارض جانبی و مسمومیت   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید