۰۰۰۱ رواندرمانی مراجع محور محصول سالها فعالیت “کارل راجز” است . در سال ۱۹۰۲ در خانواده ای سنتی و سخت گیر در شیکاگو به دنیا آمد . او ابتدا علاقه مند به تحصیل به علوم دینی و الهیات بود اما به تدریج به روانشناسی و مشاوره علاقه مند گردید در ابتدای فعالیت درمانی نسبت به کارآیی و انسانی بودن بسیاری از مداخلات زمان خود دچار شک و تردید شده و در صدد تعبیه نظامی عملگرا و موثر بر آمد بخصوص ۱۲ سال کار بالینی با کودکان آسیب دیده و بزهکار به او نشان داد که رابطه درمانی نقش عمده ای در تحول و رشد مراجعان دارد و درمانگر بجای ارایه  تعبیر و جستجوی انگیزه های ناخودآگاهِ مراجعان، بهتر است با ایجاد یک رابطه سازنده درمانی، آنها را در پیدا کردن راه خود بسوی آرامش و سلامت یاری کند  .او بعدها، آشکارا مدعی شد که رابطه درمانی شرط لازم و کافی برای بهبودی است و پذیرش مراجع، نگرش مثبت به وی و تلاش برای  همدلی را مهمترین اجزا رواندرمانی دانست  .در همین زمینه او به ابداع تکنیکهایی برای ارتقا رابطه درمانی و درک دقیق مراجعان اقدام کرد که امروزه جز ارکان پذیرفته شاده در مشاوره و مصاحبه های انگیزشی است  .این اثر که در آن اصول و تکنیکهای رواندرمانی مراجعه محور و همچنین ارزیابی آن به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است، به کلیه مشاوران، رواندرمانگران به ویژه فعالان در طب اعتیاد و علاقمندان به مصاحبه انگیزشی-بعنوان پیشنیاز-توصیه میگردد  .     برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید