۰۰۰۱   فهرستی از محتویات این بسته آموزشی: -تاریخچه کوتاهی از دارو درمانی در قرن نوزدهم − ساختن آنیلین و سایر رنگهای درمانی بعنوان پیشساز داروهای آنتی سایکوتیک − پاول ارلیش و مسئله درمان انتخابی در پزشکی و گسترش این دیدگاه به روانپزشکی −  کشف کلرپرومازین و نتایج اولیه در بیمارستان پاریس “سنت آن” − دستههای مختلف داروهای ضد پسیکوز و طبقه بندی آنها − نظریه دوپامین و پدیده پسیکوز – نقش داروهای ضد پسیکوز − میزان اثربخشی داروهای ضد پسیکوز – مطالعات اولیه و تکمیلی معاصر − مقایسه اثربخشی داروهای نسل اول با نسل جدید − اثرات درمانی کوتاه مدت و دراز مدت داروها − مسئله دوز بهینه در درمان و موارد استفاده از داروهای ضد پسیکوز − اختلالات حرکتی ناشی از داروهای ضد پسیکوز – پارکینسونیسم، آکاتزی، دیستتتونتی، تتاردیتو − دیسکینزی و سندرم نورولپتیک بدخیم سایر عوارض داروهای ضد پسیکوز   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید