۰۰۰۱   خودکشی عامل ۱ تا ۱/۵ درصد کل مرگ های بشری است . سالانه حدود ۷۵۰٫۰۰۰ تا یک میلیون نفر بواسطه خودکشی جان خود را از دست می دهند. در بیماری های عمده روانپزشکی مانند اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنی میزان خودکشی گاهی به ۱۰ تا ۱۵ درصد مبتلایان می رسد اکثریت اقدام کنندگان به خودکشی از حداقل یک تشخیص محور یک رنج میبرند .به همین دلیل خودکشی یکی از بحثهای مرکزی و مهم در روانپزشکی و روا شناسی بالینی است .در این مجموعه آموزشی، جنبه های مختلف همه گیرشناسی، سببشناسی، تشخیصی و درمانی این پدیده به بحث گذاشته می شود .رئوس مطالب آموزشی این اثر عبارتند از: -تاریخچه پژوهش درباره خودکشی با اشاره مبسوط به یافته های امیل دورکیم و نقد آن − شیوع شناسی خودکشی − عوامل خطر و ارزیابی آن در مراجعان − زیرساختهای روانی، شناختی و بیولوژیک اقدام به خودکشی، از جمله نقدی بر نقش ملانکولی − مشاوره افراد در معرض خطر − پیشگیری از خودکشی در جامعه از جمله توجه به نقش رسانه های جمعی − نقدی بر دیدگاههای کلاسیک و معاصر درباره ماهیت خودکشی   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید