mokri (11)   در طی تاریخ بشر، مواد توهمزا جایگاه جالبی داشته و همواره ذهن انسانها را درگیر کرده اند  .قبایل   آفریقایی و  بومیان آمریکای جنوبی از آنها برای ارتباط با ارواح مُردگان استفاده میکردند  .یونانیان باستان نیز تصور میکردند که این مواد پلی برای ارتباط با جهان غیب و آگاهی از اسراسر خدایان است شواهدی وجود که مسمومیت با مواد آرگوت از قرن ها پیش وجود داشته قربانیان علایمی مانند تسخیر شدن توسط ارواح و شیاطین را نشان میدادتد   .در قرن بیستم   دانشمندان شرکت دارویی ساندوز از طریق استخراج ارگوتامین و سنتز شیمیایی مشتقات مختلفی از  آن، بر دانش بشری درباره توهمزاها و همچنین مکانیسمهای مغزی در ارتباط با جنون و توهم افزودند . مهمترین این ترکیبات ال اس دی است که در سال ۱۹۳۸ توسط آلبرت هوفمن سنتز و اثرات روانی آن در ۱۹۴۳ کشف گردید در این مجموعه آموزشی سعی شده نمایی از ترکیبات توهمزای مختلف از جمله ال اس دی، مسکالین، پسیلوسیبین و سایر مواد طبیعی و صناعی  ارائه گردد و ضمن بررسی اثرات آنها، ویژگی کلی این ترکیبات، وابستگی به آنها و ارتباط این مواد    با بیماریهای روانپزشکی بخصوص پسیکوز مورد بحث قرار گیرد  .بخشی نیز از این مجموعه    آموزشی مشتمل بر ۳ ساعت تدریس به پدیده حالات تغییر یافته آگاهی اختصاص یافته است آشنایی با عوارض توهم زا برای تمامی درمانگران حوزه طب اعتیاد بسیار ضروری است   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید