۰۰۰۱ گاهی در زندگی لازم است که عصبانیت خود را کنترل کنیم، از شاد بودن خود بکاهیم و با خلق افسرده خود مبارزه کنیم .هنگامی که انگیزه ما برای فعالیتی کاهش می یابد به خود روحیه دهیم و خود را علاقمند نگه داریم .اگر هم احساس حسادت یا سرخوردگی داریم بتوانیم خود را آرام کنیم .  .گویند “تنظیم هیجانی” تعدیل (کم یا زیاد کردن )یا حفظ یک هیجان به منظور نیل به اهداف را تنظیم هیجان یک فرایند پیچیده و چند مرحله ای ست و از حالاتی چون تغییر و انتخاب محیط آغازشده و با توجِه انتخابی، تمرکز، انحراف فکر و باز تعبیر وقایع تا حد زیادی تقویت می شود  .در نهایت  نیز مهار بیرونی و درونی آنرا به حداکثر می رساند  .مطالعات گسترده، حاکی از آن هستند که تنظیم موفق هیجانی با موفقیت اجتماعی، رضایت از زندگی و مقاومت در برابر بیماریهای روانی مرتبط است  .به جرات می  توان راز پیشرفت عده کثیری از انسانها را در تنظیم کارآمد هیجان دانست . اکثر بیماری های روانپزشکی مانند افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیت، سوء مصرف مواد، اختلالات جنسی و خوردن ریشه در بد تنظیمی هیجانی دارند  .در این مجموعه آموزشی تلاش شده فرایند تنظیم هیجانی توضیح داده شود و ریشه بسیاری از اختلالات آن با تاکید بر برخی آزمایشهای اساسی در حوزه علوم رفتاری تبیین گردد  .این مجموعه برای روانپزشکان، روان شناسان، پزشکان، مشاوران و سایر علاقمندان به رفتار بشر قابل استفاده است. برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید