۰۰۰۱ ساخت دو داروی “کلردیازپوکساید ” و “دیازپام ” به ترتیب در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۶۳ گشایش بزرگی در درمان اختلالات اضطرابی و همچنین مشکل بی خوابی بود   .این دو دارو بسرعت به  پرفروشترین داروهای  عصر خود تبدیل شدند  .آستانه بالای بنزودیازپینها برای ایجاد مسمومیت اجازه داد تا میلیونها نفر بدون نگرانی از امکان مرگ  مدتهای طولانی از این ترکیبات استفاده کنند  .در ضمن کارکرد گزینشی این مواد در درمان اضطراب و بیخوابی  القا حس آرامش  و لختی عضلات و ایجاد بیهوشی بر درک روانپزشکی از فرایندهای مرتبط با حالات برانگیختگی   تاثییر  بسزایی داشته است  .آشنایی دقیق با این ترکیبات برای افرادی که در درمان مشکلات روانپزشکی و اعتیاد فعال هستند  بسیار ضروری است  .در این مجموعه آموزشی  علاوه  بر آشنایی با انواع ترکیبات بنزودیازپینی و ایرات آنها  مروری بر وابستگی به این داروها و همچنین سایر آرامبخش ها   صورت گرفته است . بخشی از عناوینی که در این اثر مشاهده خواهید کرد  عبارتند از: آشنایی با گیرندههای گابا انواع بنزودیازپینها متابولیسم  نیمرخ بالینی موارد مصرف ه عوارض جانبی سندرم محرومیت از بنزودیازپینها و درمان آن داروهای خوابآور غیر بنزودیازپینی سو مصرف و اعتیاد به مواد آرام بخش مدیریت اعتیاد به مواد آرام بخش   برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید