mokri (18)   مصرف کنندگان مواد مخدر و سایر افرادی که دچار رفتارهای اعتیادی هستند در جریان عمر خود  مجموعه متنوعی از باورها و نگرشها را درباره اعمال خود نشان میدهند  .بسیاری از آنها در ابتدای  اعتیاد، نه تنها نگرش منفی به آن ندارند، بلکه گاهی از آن بعنوان یک موفقیت یا لذت غیر قابل مقایسه یاد می کنند  در این دوران طلایی مقاوت در برابر رفتار جدی است با گسترش اعتیاد بروز عوارض منفی مصرف کنندگان به تدریج دچار شک درباره ی اعمال خود شده و در نگرش های مثبت آنان تزلزل به وجود می آید با ادامه تخریب ناشی از رفتار های اعتیادی تصمیم به تغییر رفتار ظاهر می شود و سر انجام عده ی قابل ملاحضه ای از معتادان به ترک خود خواسته  اقدام می کنند این مراحل در عمر فرد ممکن است چندین بار تکرار شوند به همین دلیل عده ای از صاحب نظران از چرخه اعتیاد یاد می کنند و معتقدند اعتیاد را تنها باید در قالب یک فرآیند پویا و متحول شونده بررسی کرد علامت شناسی مراجعان و همچنین درمان ها نیز باید در این قالب دیده شود در این لوح آموزشی ضمن بررسی چرخه و سیر زمانی رفتار های اعتیادی به فرآیند شکل گیری نیاز به تغییر در معتادان اشاره شده است از آنجایی که مراجعان برای درمان اکثرا درجات مختلفی از حس آمادگی به تغییر را نشان می دهند و لازم است مداخلات درمانی همواره با موقعیت بیمار در چرخه اعتیاد منطبق گردد آشنایی با این مجموعه به درمانگران اعتیاد قویا توصیه می شود برای سفارش عنوان فوق می توانید با شماره ی ۰۹۳۳۰۵۶۴۱۴۴ تماس بگیرید